หนังสือเขียวสยามเกิดจากประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จนเกิดการสั่งสมองค์ความรู้และจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับสากล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลเทรนด์ต่าง ๆ ในด้าน ECO เช่น ฉลากสิ่งแวดล้อม การออกแบบแฟชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และแนวทางจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

โดยสยามพิวรรธน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “เขียวสยาม” จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทำสิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคมต่อไป โดยจะนำหนังสือ “เขียวสยาม” ไปมอบให้กับหน่วยงาน ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน