หน่วยสนับสนุนธุรกิจ

ด้วยความเชี่ยวชาญของสยามพิวรรธน์ ในด้านการตลาดค้าปลีกและประสบการณ์ยาวนานในการบริหารจัดการอาคารในเครือสยามพิวรรธน์ได้จัดตั้งหน่วยสนับสนุนธุรกิจ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ด้านการสื่อสารการตลาด และ การบริหารจัดการอาคาร เพื่อส่งมอบบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า

  • การสื่อสารการตลาด

    หน่วยงานเฉพาะที่ดำเนินงานด้านบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการตลาด ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ส่งเสริมการขายและ งานอีเว้นท์ระดับโลก ให้แก่ผู้เช่าและโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

  • การบริหารจัดการอาคาร

    บริษัทบริหารจัดการอาคารระดับโลกที่สามารถให้บริการชั้นเลิศแก่อาคารทุกประเภท