ด้วยปณิธานในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สยามพิวรรธน์ได้เดินหน้าเติมความสุขผ่านของขวัญให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร กับโครงการ “Citizen of Love by Siam Piwat” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้จัดแคมเปญพิเศษเชิญชวนลูกค้าให้มาร่วมกันส่งความสุขไปด้วยกัน เมื่อลูกค้าช้อปสินค้าครบทุก 1,000 บาทที่สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพิวรรธน์จะเติมเต็มความสุขมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนสมทบให้ ในระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 31 ธ.ค. 64

โดยเมื่อเร็วๆนี้ คุณสุทธิรัตน์ ภาณววัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคุณธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ที่ปรึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เข้าพบ พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งมอบชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนผ่านโครงการ “Citizen of Love by Siam Piwat” จำนวน 250 ชุด นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาของเยาวชน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในช่วงปีใหม่ 2565

โครงการนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ที่เดินหน้าสานต่อปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการให้โอกาส ความเท่าเทียมและการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน