บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นำประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านศูนย์การค้าและการค้าปลีก มาจัดตั้ง สยามพิวรรธน์
อคาเดมี (Siam Piwat Academy) ขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งมั่นให้เป็นสถาบันการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ที่นำองค์ความรู้ในการบริหารศูนย์การค้าและการค้าปลีกมาถ่ายทอดให้กับสังคม ผ่านทีมผู้บริหารระดับสูงของสยามพิวรรธน์ที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา พร้อมทั้งผนึกกำลังสองสถาบันชั้นนำของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรเฉพาะด้านการบริหารจัดการอาคาร โครงการ สถานที่สาธารณะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

การก่อตั้งสยามพิวรรธน์ อคาเดมี ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะตอกย้ำกลยุทธ์หลักของสยามพิวรรธน์ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย ทั้งยังเป็นการชูให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ของเหล่าผู้บริหารระดับสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ โดยเป้าหมายสำคัญของการเปิด สยามพิวรรธน์ อคาเดมี ยังคงเป็นความต้องการที่จะตอบแทนคืนสู่สังคม และสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าการนำความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาถ่ายทอดสู่สังคมจะเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลก ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนของการบริหารจัดการระบบค้าปลีก

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน