บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ประสานความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในปี 2558 ในการผลักดันผลงานของนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก โดยพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน และให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ รวมถึงผลักดันด้านการตลาดเพื่อให้ผลงานของนักออกแบบมีช่องทางจำหน่ายในตลาด

ในฐานะองค์กรพันธมิตร สยามพิวรรธน์ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการ DEmark Show และ โครงการ Talent Thai and Designers' Room ซึ่งเป็นเวทีสำคัญให้นักออกแบบไทยได้แสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

นอกจากการสนับสนุนในการจัดงานประกวดประจำปีแล้ว บริษัท สยามพิวรรธน์ ยังร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดร้าน Objects of Desire Store (ODS) นำเสนอและจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้านแบรนด์ไทยมากกว่า 130 แบรนด์ แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุด บนพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร บริเวณชั้น 3 (Creative Lab) สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยสินค้าภายในร้านมาจากจากโครงการ DEmark, Talent Thai and Designer’s Room และอีกหลายโครงการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยแบ่งเป็นมุมสินค้าจากโครงการต้นแบบต่าง ๆ อาทิ ISAN PROJECT โครงการพัฒนาหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอีสาน ที่ได้รับการพัฒนาเรื่องการออกแบบจากดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ให้ดูทันสมัยและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมกับ I+D STYLE CAFE อีกหนึ่งโครงการต้นแบบที่ใช้วัตถุดิบเมล็ดกาแฟของไทยนำมาพัฒนาต่อยอดสำหรับธุรกิจคาเฟ่สมัยใหม่ เป็นต้น

ความร่วมมือนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าจากนักออกแบบในโครงการมีพื้นที่ค้าขายจริง ทั้งยังช่วยขยายฐานลูกค้าของนักออกแบบไทยไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการตามนโยบายที่สยามพิวรรธน์ให้การสนับสนุนนักออกแบบไทยมาโดยตลอด และสยามพิวรรธน์ยังมีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกอาคารศูนย์การค้าในเครือ อาทิ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม เป็นศูนย์รวมสินค้าของไทยดีไซน์เนอร์อีกด้วย

โครงการต่าง ๆ ของสยามพิวรรธน์

กลับสู่ด้านบน